Dossiers  >   Obesitas  >  Verband of niet tussen obesitas en chronisch inflammatoire darmaandoeningen?

Verband of niet tussen obesitas en chronisch inflammatoire darmaandoeningen?

01/09 - Franse researchers hebben meegewerkt aan een internationale studie die het verband onder de loep nam tussen obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) en het risico van de ziekte van Crohn of van hemorragische rectocolitis. Uit de analyses blijkt dat: Er inderdaad een verband is tussen obesitas en een verhoogd risico van de ziekte van Crohn van 34% in vergelijking met personen met een normaal BMI; Bij jongvolwassenen bedraagt dit verhoogde risico van de ziekte van Crohn 22% voor elke verhoging van de BMI met 5 kg/m2; Er is geen enkel bewijs van een verband tussen obesitas en het risico van hemorragische rectocolitis.

In het licht van de stijgende prevalentie van obesitas zijn deze cijfers heel belangrijk, wetende dat obesitas een majeure risicofactor is van inflammatoire darmaandoeningen. Adipocyte hypertrofie leidt tot pro-inflammatoire toestanden door de secretie van specifieke mediatoren zoals TNF-alfa en CRP. Op intestinaal niveau is er eveneens een verband tussen een verhoging van ontstekingsmerkers zoals de fecale calprotectine en de stijging van de intestinale permeabiliteit. Ondanks de kennis over deze elementen, kon het verband tussen obesitas en de ziekte van Crohn of hemorragische rectocolitis nog nooit worden aangetoond bij zo'n grote populatie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: