Dossiers  >   Hospital Management  >  Palliatieve zorg en levenseindezorg: advies van twee specialisten

Palliatieve zorg en levenseindezorg: advies van twee specialisten

Opinie

BRUSSEL 02/09 - Ons land beschikt over een solide gezondheidszorgsysteem met uitstekend opgeleide en gemotiveerde professionals, een goede toegankelijkheid en behandelingsmogelijkheden waarvan men in een groot deel van de wereld slechts kan dromen. Dit zorgt niet enkel voor betere levensomstandigheden, maar ook voor een flink toegenomen levensverwachting.

Dr. Gert Huysmans, Voorzitter Palliatieve zorg Vlaanderen, Secretaris EAPC en Christine De Cafmeyer, socioloog, Directeur Palliatieve zorg Vlaanderen
Dr. Gert Huysmans, Voorzitter Palliatieve zorg Vlaanderen, Secretaris EAPC en Christine De Cafmeyer, socioloog, Directeur Palliatieve zorg Vlaanderen

Meer inzetten op het laatste stuk van het leven

Tegelijk betekent dit ook dat we gemiddeld over een fysiologische grens worden getild. De vaststelling blijft onontkoombaar: voor velen wordt de dood weliswaar uitgesteld, maar het wordt ook voorafgegaan door een fase van toenemende kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid. Jaarlijks overlijden ongeveer 60.000 Vlamingen ‘niet plots'. Het gaat met andere woorden om een voorziene dood. Ook na de voorbije decennia, waarin palliatieve zorg werd uitgebouwd tot een ogenschijnlijk evident onderdeel van ons zorgaanbod, blijft de basisvraag: zetten we voldoende in op dit laatste stuk van het leven? En dan niet alleen met onze gezondheidszorg, maar ook als samenleving?  Hoe groot blijft het vermijdbaar verlies aan levenskwaliteit in deze laatste levensfase?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: