Dossiers  >   Vaccins  >  Scepsis ten aanzien van het HPV-vaccin: een cijfervoorbeeld uit Denemarken

Scepsis ten aanzien van het HPV-vaccin: een cijfervoorbeeld uit Denemarken

11/12 - Meer dan 80% van de Deense jonge meisjes die daarvoor in aanmerking komen, werd volledig gevaccineerd toen het HPV-vaccin in 2009 werd ingevoerd. In 2013 zijn in de media echter verhalen opgedoken van meisjes en jonge vrouwen die na toediening van het HPV-vaccin aspecifieke symptomen hadden vertoond. Twee jaar later heeft de nationale televisie een documentaire verspreid, waarin werd beweerd dat er een oorzakelijk verband bestond tussen de gerapporteerde symptomen en het vaccin. Meteen daarna hebben de plaatselijke overheden een sterke daling van de vaccinatiegraad vastgesteld, hoewel er geen enkel bewijs was dat vaccinatie gevaarlijk was.

Die situatie is uniek in de Noordse landen, maar andere landen zoals Ierland, Frankrijk, Roemenië, Colombia en Japan hebben een soortgelijk fenomeen gekend. De Deense gezondheidswerkers hebben geprobeerd de veiligheid van het vaccin aan te tonen met cijfers. Maar dat heeft geen effect gehad. De gezondheidsautoriteiten hebben daarom de Danish Medical Association en de Danish Cancer Society gevraagd een nieuwe informatiecampagne op touw te zetten. Maar het wantrouwen ten aanzien van vaccins wijst op een almaar grotere kloof tussen experts en burgers, zoals trouwens ook in de politieke wereld in het algemeen. In Denemarken werden artsen, vorsers en gezondheidsautoriteiten die hebben geprobeerd te communiceren op grond van feiten, vaak als arrogant beschouwd. In 2016 waren Deense ouders nog bang dat de mogelijke kwalijke effecten van vaccinatie erger zouden kunnen zijn dan de ziekte die het vaccin zou moeten voorkomen. Wat ze nodig hadden om hun ongerustheid uit de wereld te helpen, was een om emotie gebaseerde communicatie met persoonlijke verhalen over baarmoederhalskanker en objectieve gegevens over het vaccin.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: