Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Niet-realistische UN-doelstelling over daling mortaliteit door tbc tegen 2030 komt met een zware economische kost

Niet-realistische UN-doelstelling over daling mortaliteit door tbc tegen 2030 komt met een zware economische kost

11/09 - “Getroffen landen, donorlanden en de private sector moeten hun inspanningen verdubbelen om tuberculoseprogramma’s en onderzoek te financieren omdat het economische dividend van dergelijke inspanningen substantieel kan zijn. Want als in de periode 2020-2050 het jaarlijkse aantal overlijdens door tuberculose met maar 2% daalt (zoals nu), dan zullen er tegen 2050 31,8 miljoen tbc-doden te betreuren zijn, met een geschat economisch verlies van 17,5 biljoen Amerikaanse dollar.”

Dat zijn volgens de auteurs van een studie die de economische impact van de mortaliteit van tuberculose wereldwijd in kaart heeft gebracht, de belangrijkste conclusies. In een covid-tijdperk zouden we haast vergeten dat er nog andere aandoeningen zijn met een hoge besmettings- en mortaliteitsgraad, zoals tuberculose. De Verenigde Naties heeft enkele jaren geleden 17 UN Sustainable Development Goals (SDG) vooropgesteld. Een daarvan is de ambitieuze doelstelling om tegen 2030 het aantal overlijdens door tuberculose wereldwijd met 90% te verminderen. Voor de covid-pandemie leek dit reeds een onhaalbare kaart en covid-19 zal deze deadline nog verder opschuiven. De veel tragere daling van de tbc-dodentol jaar na jaar komt met een enorme economische kost. De onderzoekers van deze studie gaan er vanuit dat wellicht pas in 2050 de doelstelling zal worden gehaald, ook doordat covid-19 de zorg voor tbc en de financiering van die zorg verstoort.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: