Dossiers  >   HIV  >  Welk profiel van MSM voor PrEP volgens noodzaak?

Welk profiel van MSM voor PrEP volgens noodzaak?

Orale pre-expositieprofylaxe (PrEP) is doeltreffend bij de preventie van hiv-infectie. Mannen die seks hebben met mannen (MSM), kunnen de PrEP dagelijks innemen of volgens noodzaak. De keuze tussen die twee schema’s zou niet alleen kunnen resulteren in een breder gebruik van PrEP, maar aangezien bij een PrEP volgens noodzaak minder tabletten worden ingenomen dan bij dagelijkse PrEP, kan dat ook de kosten voor het individu en de gemeenschap verlagen en de kosten-batenverhouding verbeteren. PrEP volgens noodzaak is echter minder onderzocht en nog minder als PrEP volgens noodzaak als alternatief voor een dagelijks PrEP. Om de PrEP aan te passen aan de noden van MSM, moeten we nagaan welke MSM opteren voor PrEP volgens noodzaak.

Deze studie heeft de keuze, de verandering van schema en de incidentie van hiv-infectie en andere seksueel overdraagbare infecties geëvalueerd. De auteurs hebben daarvoor de gegevens samengevoegd van twee prospectieve cohortonderzoeken uitgevoerd bij MSM: Be-PrEP-ared in België en AMPrEP in Nederland. In beide projecten mochten de deelnemers bij de driemaandelijkse consultaties kiezen tussen dagelijkse PrEP en PrEP volgens noodzaak. Bij die consultaties werden de deelnemers gescreend op seksueel overdraagbare infecties met inbegrip van het hepatitis C-virus (HCV). De auteurs hebben het percentage patiënten dat voor het ene of het andere schema opteerde, berekend en hebben onderzocht welke factoren de keuze voor PrEP volgens noodzaak bepaalden bij inclusie in de studie. Voorts hebben de auteurs de incidentie van HCV-infectie, syfilis, Chlamydia-infectie en gonorroe met de twee schema's bepaald. De studie heeft plaatsgevonden van 3 augustus 2015 tot 24 september 2018.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: