Dossiers  >   COPD & Astma  >  Verband tussen astma opgetreden op volwassen leeftijd en het metabool syndroom

Verband tussen astma opgetreden op volwassen leeftijd en het metabool syndroom

Er is weinig bekend over de risicofactoren voor en de pathofysiologie van astma op volwassen leeftijd. Er zijn almaar meer aanwijzingen van een correlatie met obesitas. Een Nederlandse groep heeft het verband onderzocht tussen astma ontstaan op volwassen leeftijd en andere metabole aandoeningen.

Adult but not childhood onset asthma is associated with the metabolic syndrome, independent from body mass index
Adult but not childhood onset asthma is associated with the metabolic syndrome, independent from body mass index

Een astma dat ontstaat op volwassen leeftijd, is over het algemeen een niet-atopisch astma, dat moeilijk te controleren is en vaak niet reageert op corticosteroïden.

Een metabool syndroom kan worden gediagnosticeerd in geval van een combinatie van drie tot vijf van de volgende factoren: abdominale adipositas, hypertensie, hypertriglyceridemie, lage HDL-cholesterolconcentratie en type 2-diabetes. Een metabool syndroom veroorzaakt een laaggradige systemische ontsteking met hoge serumspiegels van IL-6 en leptine. Er bestaat een negatieve correlatie tussen de serumspiegel van IL-6 en de FEV1. De verhouding tussen de leptinespiegel en de adiponectinespiegel is hoog bij patiënten met een metabool syndroom, wat bijdraagt tot een pro-inflammatoire toestand. Het metabool syndroom zou dan ook negatieve invloed kunnen hebben op de controle van een astma ontstaan op volwassen leeftijd en zou dan kunnen worden beschouwd als een behandelbaar kenmerk.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: