Dossiers  >   Hartfalen  >  Nieuwe richtlijnen van de ESC: hartfalen, hypertensie en hyperkaliëmie

Nieuwe richtlijnen van de ESC: hartfalen, hypertensie en hyperkaliëmie

De Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) heeft onlangs nieuwe richtlijnen gepubliceerd, die vooral gaan over de aanpak van hart- en vaataandoeningen om het risico op hartfalen te verkleinen en over de behandeling van niet-cardiovasculaire comorbiditeit en meer bepaald hyperkaliëmie.

Hypertensie

Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hartfalen. Bijna twee derde van de patiënten met hartfalen heeft een voorgeschiedenis van hypertensie.

De behandeling van hartfalen met een gedaalde linkerventrikelejectiefractie (HFrEF) is dezelfde bij patiënten met hypertensie als bij patiënten met een normale bloeddruk. Niet-farmacologische maatregelen zoals vermagering, minder zout eten en meer lichaamsbeweging zijn nuttige aanvullende maatregelen. Die patiënten vertonen zelden een ongecontroleerde hypertensie als ze een optimale medische behandeling voor hun hartfalen krijgen. Als de bloeddruk verder moet worden verlaagd en als er geen tekenen van overvulling zijn, kan amlodipine of felodipine worden overwogen. Niet-dihydropyridinecalciumantagonisten en centraal werkende antihypertensiva zijn gecontra-indiceerd omdat de resultaten dan minder goed zijn. Alfablokkers hebben geen effect op de overleving en zijn dus niet geïndiceerd. Ze kunnen echter wel worden voorgeschreven voor de behandeling van een concomitante prostaathyperplasie, maar moeten worden stopgezet in geval van hypotensie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: