Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Hervorming ziektebriefje: hoog tijd voor een betere regeling!

Hervorming ziektebriefje: hoog tijd voor een betere regeling!

Opinie

BRUSSEL 30/09 - ‘Het ziektebriefje zou beter afgeschaft worden', stelde de werkgeversorganisatie Voka gisteren. De arbeidsgeneesheer zou volgens hen een grotere rol moeten krijgen. "Het is een oud zeer. Reeds decennia wordt hierover gesproken. Komt het wel de huisarts toe om te oordelen over arbeidsongeschiktheid? Kan hij wel op de juiste manier inschatten hoelang een werknemer thuis moet blijven van het werk ? Is dit niet eerder de taak van de geneesheer die ter plekke op het bedrijf aanwezig is?"

In Nederland kent men geen briefjes voor arbeidsongeschiktheid. De werknemer neemt, als hij ziek is, zelf contact met de werkgever. Na enige tijd komt er overleg tussen de werkgever en de werknemer. Een werknemer wordt daar ook langer door het bedrijf doorbetaald bij ziekte. Een huisarts komt in dat verhaal niet tussen. Hij moet zich in die materie niet moeien. Hij moet enkel doen waarvoor hij is opgeleid: diagnoses stellen, behandelplannen opstellen, klaar.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: