Dossiers  >   Vaccins  >  Vaccinatie tegen Covid-19 minder doeltreffend bij multipele sclerose?

Vaccinatie tegen Covid-19 minder doeltreffend bij multipele sclerose?

13/10 - Vaccinatie tegen het sars-CoV-2 (mRNA-vaccin of recombinant vaccin met een adenovirus als vector) is over het algemeen (zeer) doeltreffend bij immunocompetente mensen, maar dat is misschien minder zo bij patiënten met een tekort aan B-lymfocyten. Een mooi voorbeeld daarvan zijn patiënten met een relapsing remitting multipele sclerose die worden behandeld met ocrelizumab, een gehumaniseerde monoklonale antistof tegen het CD20-eiwit op het oppervlak van B-lymfocyten.

Vorsers hebben die populatie onderzocht om de immunogeniciteit van één enkele dosis van het Covid-19-vaccin in die omstandigheden te evalueren in het reële leven. Tussen januari en april 2021 werden alle patiënten die in een bepaald centrum in het Verenigd Koninkrijk werden behandeld met ocrelizumab wegens een relapsing remitting multipele sclerose (n  = 34), uitgenodigd om bloedonderzoeken te laten uitvoeren in het kader van hun medische zorg met inbegrip van een uitgebreide fenotypering van de lymfocyten en bepaling van de totale hoeveelheid immunoglobulines en de titer van IgG-antistoffen tegen het sars-CoV-2. De patiënten hebben via de NHS hetzij het BNT162b2-vaccin hetzij het AZD1222 SARS-COV2-vaccin gekregen volgens het vaccinatieschema dat was voorzien voor MS-patiënten. De bloedonderzoeken werden uitgevoerd binnen 3 dagen en 21 dagen na toediening van de eerste dosis van het vaccin. Bij de patiënten die op dat ogenblik geen antistoffen hadden gevormd, werd de titer van IgG-antistoffen tegen het sars-CoV-2 opnieuw gemeten na een tweede dosis van het vaccin.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: