Dossiers  >   Obesitas  >  Liraglutide en cardiovasculair voordeel: een verklaring via de impact op visceraal en ectopisch vet?

Liraglutide en cardiovasculair voordeel: een verklaring via de impact op visceraal en ectopisch vet?

12/10 - Een studie evalueerde de effectiviteit van injecteerbare liraglutide aan 3,0 mg/dag op de verdeling van lichaamsvet bij volwassenen met overgewicht of met obesitas zonder diabetes type 2 en met een verhoogd cardiovasculair risico. Uit deze resultaten blijkt dat: 1) Een behandeling met liraglutide 3,0 mg/dag subcutaan in combinatie met levensstijlmaatregelen het visceraal vetgehalte (abdominaal en lever) kan doen dalen, 2) Deze effectiviteit los staat van de etnische origine, van de BMI op het ogenblik van de inclusie en van de aanwezigheid of niet van prediabetes op het moment van de inclusie.

Waarom zijn deze gegevens interessant?

Het cardiovasculaire voordeel van liraglutide dat de LEADER-studie heeft aangetoond, zou kunnen gemedieerd worden door een verandering van het metabool syndroom, met name de wijziging van de viscerale en ectopische adipositas.

Methodologie

Monocentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde versus placebo studie. Voor de inclusie moesten patiënten een BMI hebben van ≥ 30 kg/m2 of ≥ 27 kg/m2 en metabool syndroom, maar geen diabetes. De randomisering gebeurde naar een behandeling gedurende 40 weken met liraglutide 3,0 mg/dag subcutaan of naar een placebobehandeling. Alle deelnemers aan de studie moesten een dieet volgen en aan fysieke activiteiten deelnemen. Het belangrijkste eindpunt was de procentuele vermindering van het visceraal vetweefsel, gemeten aan de hand van MRI-beelden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: