Dossiers  >   Hospital Management  >  Ziekenhuishervorming: kom uit de loopgraven!

Ziekenhuishervorming: kom uit de loopgraven!

Opinie

BRUSSEL 07/10 - Jonge artsen pleiten niet voor een revolutie, maar voor een geleidelijke ommezwaai. De pijnpunten zijn reeds lang gekend en de voorbije jaren zijn hiervoor meerdere oplossingen geformuleerd, maar elk debat lijkt te stranden op angst voor te radicale veranderingen, elke discussie lijkt de loopgraven iets dieper te maken. "De nieuwe generatie, die uiteindelijk de generatie van het vernieuwde zorglandschap zal worden, staat klaar om haar stempel op het debat te drukken", verklaart Jonas Brouwers.

Wie vorige maand de persartikels gelezen heeft of het debat van Zorgnet-Icuro over duurzame ziekenhuisfinanciering volgde, weet dat de vaste spelers in de gezondheidszorg hun gekende posities innemen. De ziekenhuiskoepels, de syndicaten en ziekenfondsen vertegenwoordigen sinds jaar en dag een achterban van zorgverleners en -instellingen en dragen actief bij aan de vele (en soms zelfs te vele) overlegmodellen die ons land en onze gezondheidszorg rijk zijn. Aangezien het debat over ziekenhuisfinanciering reeds decennia aan de gang is, zijn hun stellingnames intussen soms diepe loopgraven geworden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: