Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Hydrodilatatie met een corticosteroïd, de efficiëntste conservatieve behandeling voor frozen shoulder

Hydrodilatatie met een corticosteroïd, de efficiëntste conservatieve behandeling voor frozen shoulder

27/10 - Frozen shoulder, ook periarthritis humeroscapularis en capsulitis adhaesiva genoemd, wordt vooral gekenmerkt door een inkrimping van het bewegingsbereik van de articulatio glenohumeralis. We onderscheiden een primaire en een secundaire capsulitis (vaak als gevolg van lange immobilisatie wegens een trauma of na hechting van de rotatorencuff).

De oorzaken van primaire capsulitis zijn niet bekend. Een primaire frozen shoulder treedt klassiek op op de leeftijd van 40-60 jaar en vooral bij vrouwen. De prevalentie zou 2-5% bedragen en bij diabetespatiënten zelfs 10%. Begeleidende factoren zijn hypothyreoïdie, coronairlijden, emfyseem, CVA en de ziekte van Parkinson. Cytokines blijken een sleutelrol te spelen bij de pathogenese. In het gewrichtskapsel zijn verhoogde hoeveelheden PDGF, TGF en TNF-α gemeten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: