Dossiers  >   Hospital Management  >  Meer geweld, ongevallen en bevallingen bij volle maan? (Blog van een spoedarts)

Meer geweld, ongevallen en bevallingen bij volle maan? (Blog van een spoedarts)

Opinie

PARIJS 02/11 - Prof. Dominique Savary, spoedarts in het Universitaire Ziekenhuis van Angers in Frankrijk, geeft een stand van zaken over het bijgeloof dat nog steeds ronddwaalt op de diensten spoedgevallen.

"Een aantal ideeën rond bijgeloof blijft de ronde doen op onze diensten spoedgevallen. Een daarvan is dat op de avonden bij volle maan er meer patiënten op de spoeddienst zouden belanden, er meer geweld zou zijn en dat mensen meer gewelddadig gedrag zouden vertonen. Ik heb de literatuur doorbladerd, op zoek naar antwoorden voor deze hypotheses. Wat de bezoeken aan de dienst spoedgevallen betreft, daar vond ik een studie van Thomson terug(1).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: