Dossiers  >   Hospital Management  >  “De geboorte van Chorus, het grootste Belgische ziekenhuisnetwerk, is een buitenkans”

“De geboorte van Chorus, het grootste Belgische ziekenhuisnetwerk, is een buitenkans”

BRUSSEL 26/11 - In een eerste fase stootte de voormalige rector van de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) Yvon Englert op protesten van de medische raden van het UMC Sint-Pieter van Brussel en het Brugmannziekenhuis. Maar nu kan hij met Chorus, het grootste ziekenhuisnetwerk in ons land, zichzelf op de borst kloppen. Hij is er eveneens van overtuigd dat hij tegemoet kan komen aan de verzuchtingen die het zorgpersoneel heeft met betrekking tot hun statuut en ook de vrees die hier en daar opduikt als het gaat over de toegankelijkheid tot de zorg.

Een heuse mastodont is ontstaan: met 4.466 bedden. Chorus is meteen het grootste van de 25 Belgische ziekenhuisnetwerken. Ter herinnering: in het kader van de rationalisering van Belgische instellingen heeft voormalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block besloten om een hervorming van de ziekenhuizen door te voeren door de oprichting van ziekenhuisnetwerken.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: