Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  Medisch-geassisteerde voortplanting veilig bij vrouwen met chronisch inflammatoire darmaandoeningen, maar werkzaamheid uiteenlopend

Medisch-geassisteerde voortplanting veilig bij vrouwen met chronisch inflammatoire darmaandoeningen, maar werkzaamheid uiteenlopend

30/11 - Uit resultaten van een systematische review en een meta-analyse blijkt dat therapieën voor medisch-geassisteerde voortplanting (MGV) veilig zijn bij vrouwen die kampen met chronisch inflammatoire darmziektes (IBD). In vergelijking met de algemene bevolking zijn de outcomes quasi gelijkaardig bij vrouwen met colitis ulcerosa en bij vrouwen die onder medische begeleiding staan voor de ziekte van Crohn.

De succesratio's van MGV liggen echter wel lager bij vrouwen die chirurgie omwille van de ziekte van Crohn hadden ondergaan en bij vrouwen bij wie het aanleggen van een ileale pouch-anale anastomose (IPAA) niet is gelukt.

De wetenschappers adviseren in hun paper in het vakblad American Journal of Gastroenterology het volgende: "Vrouwen die vroeger een operatie omwille van de ziekte van Crohn hebben ondergaan en die er niet in slagen om op een natuurlijke manier zwanger te raken, zouden eigenlijk sowieso naar een fertiliteitsbehandeling moeten worden doorverwezen. Het aanleggen van een IPAA zou - indien mogelijk - het best worden uitgesteld tot na de zwangerschap(pen)."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: