Dossiers  >   Borstkanker  >  Zwangerschapsdiabetes en borstkanker... een complex verband

Zwangerschapsdiabetes en borstkanker... een complex verband

14/12 - Een Frans-Zwitsers team wilde aan de hand van een literatuurreview het verband onderzoeken tussen zwangerschapsdiabetes en borstkanker. Ruim 14 studies voldeden aan de inclusiecriteria en acht kwamen niet met bewijs in de vorm van statistisch significante resultaten. Drie studies toonden een significante stijging van het risico van borstkanker en drie een significante daling van datzelfde risico…

Deze tegenstrijdige resultaten lijken er op te wijzen dat het verband tussen zwangerschapsdiabetes en borstkanker niet zo eenvoudig is en dat er verdere studies nodig zijn om dit beter te begrijpen.

Waarom zijn deze gegevens interessant?

Een vrouw met zwangerschapsdiabetes loopt een hoger risico om diabetes type 2 te ontwikkelen en dit reeds tijdens de eerste jaren na de bevalling. Een vrouw met diabetes heeft een bijkomend risico van 15 tot 20% op de ontwikkeling van borstkanker, vergeleken met een vrouw zonder diabetes. Het is daarom belangrijk om een eventueel verband tussen zwangerschapsdiabetes en het borstkankerrisico te evalueren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: