Dossiers  >   Covid-19  >  Opinie pediater: "Waar zijn we mee bezig?"

Opinie pediater: "Waar zijn we mee bezig?"

Opinie

BRUSSEL 12/01 - "Zou het niet logischer zijn om alle mensen die niet gevaccineerd willen worden en diegenen die een verhoogd risico lopen in quarantaine te plaatsen in de hoop dat tijdens de vijfde golf de ziekenhuizen niet overbelast zullen raken?" Lees het opiniestuk van Dr. Tyl Jonckheer, dat hij in eigen naam schrijft. Dr. Jonckheer is ook Coördinator van Belgian Paediatric COVID-19 Task Force en Voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen. "Ik stel voor om het virus gecontroleerd te laten circuleren onder gevaccineerden en kinderen."

De scholen zijn amper twee dagen open en overal doen zich al problemen voor. Iedereen weet dat het wishful thinking is te denken dat met het huidige beleid de scholen open zullen blijven tot aan de krokusvakantie. In Frankrijk, waar de scholen al een week open zijn, loopt het helemaal mis. Scholen gaan dicht, kinderen staan in de rij om een wisser in hun neus te krijgen, ouders weten niet meer wat ze met hun in quarantaine geplaatste kroost moeten doen, schoolhoofden hebben geen leerkrachten meer. Dit staat ons de komende weken in België te wachten. Niet alleen de scholen echter, maar onze hele samenleving zal dit lot beschoren zijn als men niet de moed heeft om er fundamenteel iets aan te doen.
 
Nadenken over een ander paradigma
 
Het resultaat van het overleg tussen de ministers van Onderwijs en Gezondheid is dat iedere ouder voortaan op zondagavond een wisser in de neus van zijn kinderen moet stoppen. Er werd zelfs geopperd om dit twee keer per week te doen! Bestaat er een model dat aantoont dat dit ook maar enig significant effect zal hebben op de globale verspreiding van het virus met de verwachte torenhoge viruscirculatie in de samenleving en onder kinderen? Het gevolg hiervan is dat zeer veel asymptomatische kinderen positief zullen testen, waardoor weer veel kinderen in quarantaine zullen moeten. Ik denk dat heel veel ouders dit risico niet zullen nemen als hun kind asymptomatisch is. De politieke verantwoordelijkheid wordt verschoven naar de verantwoordelijkheid van de ouders… En ouders zullen voor zeer ongemakkelijke dilemma's komen te staan. Uit een enquête blijkt dat slechts 8% van de ouders hiertoe bereid is.
 
Ook de beslissing dat niet-besmette kinderen van een positieve ouder eveneens in quarantaine moeten, zal ertoe leiden dat meer kinderen in quarantaine worden geplaatst, gezien het enorme aantal ouders dat de komende weken besmet zal raken (en niet alleen door hun kinderen). 
 
Leerkrachten die asymptomatisch zijn, maar met de nieuwe, zelfs versoepelde maatregelen, toch in quarantaine of isolatie moeten, zullen bij bosjes uitvallen en het onderwijs volledig lamleggen.
 
Maar waarom? En moet dat wel? Deze situatie wordt onhoudbaar. Recente gegevens tonen aan dat men bijna volledig machteloos staat tegenover omikron, zelfs met een volledige lockdown (cf. Nederland). Hoogstens kan men hopen op een discrete vertraging door allerhande maatregelen op te leggen die bij de bevolking veeleer overkomen als willekeurig gekozen lapmiddelen die bepaalde sectoren bijzonder hard treffen.  

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: