Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Medicomut-akkoord 2022-2023 gepubliceerd in Staatsblad

Medicomut-akkoord 2022-2023 gepubliceerd in Staatsblad

BRUSSEL 08/02 - Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen, dat op 21 december 2021 werd gesloten, is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het akkoord trad in werking op 1 januari jl. en loopt af op 31 december 2023. Deconventioneren kan tot en met donderdag 10 maart 2022.

Artsen die dat wensen, moeten hun weigering of gedeeltelijke toetreding ten laatste op donderdag 10 maart 2022 meedelen via de beveiligde webapplicatie MyRiziv.

Wie niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt door het RIZIV automatisch beschouwd als zijnde toegetreden tot het akkoord voor de volledige beroepsactiviteit.

Zoals vermeld in punt 4.1 van het akkoord, bedraagt het sociaal statuut € 5.128,78 voor een volledig geconventioneerde arts en € 2.419,36 voor wie zich gedeeltelijk conventioneert. Voor artsen in opleiding is een sociaal statuut van € 6.401,38 voorzien.

Klik HIER om de tekst van het akkoord te downloaden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: