Dossiers  >   Correct gebruik van anti-infectiva  >  Minder antibiotica voor dentale ingreep doet aantal gevallen endocarditis niet de hoogte ingaan

Minder antibiotica voor dentale ingreep doet aantal gevallen endocarditis niet de hoogte ingaan

07/03 - Moeten personen die een hoger risico lopen op endocarditis profylactisch amoxicilline innemen alvorens een dentale ingreep ondergaan? De bevindingen van een cohortstudie bevestigen dat de beslissing van de Zweedse gezondheidsinstanties van in 2012 om dit niet meer te doen, gerechtvaardigd was en dat de veranderingen in morbiditeit niet significant zijn. En in de strijd tegen het wereldwijde probleem van antibioticaresistentie is dit eveneens mooi meegenomen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: