Dossiers  >   Diabetes  >  Het tijdperk van de telediabetologie staat voor ons: "Het werd tijd"

Het tijdperk van de telediabetologie staat voor ons: "Het werd tijd"

Opinie

BRUSSEL 13/04 - De voordelen van telegeneeskunde zijn goed gekend: lagere vervoerskosten, lager besmettingsrisico, mogelijkheid van de zorgverstrekker om te telewerken en om aan de patiënt duidelijke, volledige en kwalitatieve informatie te geven. Personen met diabetes vormen een cohort van risicopatiënten dat ruimschoots kan genieten van de voordelen van technologische innovatie, zoals digitale apps en tools om hun biologische of fysiologische parameters te monitoren. De regelmatige aanwezigheid van deze patiënten op consultatie is niet steeds meer vereist, of het nu is om hun glykemie, HbA1c-waarde of andere cardiovasculaire risicofactoren op te volgen.

Uit een meta-analyse door Tchero et medewerkers uit 2019(1) is duidelijk gebleken dat telediabetologie wel degelijk leidt tot een significante daling van de HbA1c-waarde, in het bijzonder bij oudere personen.

De mogelijkheden zijn legio: screening, teleconsultatie, fotografische follow-up van huidletsels, therapeutische voorlichting, medicamenteuze aanpassingen, ondersteuning bij het nemen van beslissingen zijn de mogelijkheden die het verst zijn gevorderd. De mogelijkheid om de glykemie continu te monitoren kan de opvolging van de HbA1c-waarde snel overbodig maken. Dat zou de follow-up van de patiënten wel eens significant kunnen veranderen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: