Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Orde der artsen: “Ik weiger mijn bijdrage te betalen omdat het anders moet, dit is mijn voorstel”

Orde der artsen: “Ik weiger mijn bijdrage te betalen omdat het anders moet, dit is mijn voorstel”

Opinie

GENT 19/04 - Bij mijn thuiskomst na 10 dagen schrijfvakantie in Lyon, vond ik in de bus een aangetekend schrijven van CMS-Advocaten namens hun cliënte, de Orde der Artsen, gevestigd te 1030 Brussel. Uit het dossier dat hen werd overgemaakt blijkt dat ik, niettegenstaande eerdere ingebrekestellingen door hun cliënte, nog steeds betaling verschuldigd blijf voor het jaar 2021.

Zij zullen hun cliënte aanbevelen een gerechtelijke invorderingsprocedure tegen mij te starten. Niet-betaling en niet-deelname aan de verkiezingen zijn de enige middelen die we met een aantal artsen nog ter beschikking hebben om de hervorming/afschaffing van zo een orde af te dwingen. Zowel betaling als stemming zijn ‘wettelijk' verplicht maar alleen tegen niet-betaling wordt opgetreden, wat meteen zegt waar de prioriteiten liggen. Nauwelijks de helft van de artsen neemt deel aan de stemming!

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: