Dossiers  >   Diabetes  >  De nieuwe antidiabetica zijn beter dan insuline bij type 2-diabetespatiënten met hartfalen

De nieuwe antidiabetica zijn beter dan insuline bij type 2-diabetespatiënten met hartfalen

02/05 - Bij patiënten met type 2-diabetes én hartfalen verlagen SGLT2-remmers (natrium-glucosecotransporter 2-remmers) en GLP-1-receptoragonisten (GLP-1 = glucagon-like peptide-1) de totale sterfte, het aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen en de incidentie van ernstige cardiale accidenten (MACE) significant in vergelijking met insuline.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: