Dossiers  >   Hypertensie  >  Vergeten hypertensie: een groot risico

Vergeten hypertensie: een groot risico

Opinie

BRUSSEL 05/05 - Arteriële hypertensie (AHT) is de meest voorkomende chronische ziekte in de westerse landen, waaraan bijna een op de drie volwassenen lijdt. Het is een belangrijke risicofactor voor cardio-neurovasculaire aandoeningen. Hypertensie is echter een triviale kwestie geworden die onze gezondheidsautoriteiten en artsen niet meer lijkt te interesseren. Wat zijn de redenen voor dit gebrek aan belangstelling en welke gevolgen kunnen wij vrezen?

Een groot onderzoek in Frankrijk, het Esteban-onderzoek, had tot doel de prevalentie van hypertensie in Frankrijk, de opsporing en het beheer ervan in 2015 te beoordelen en de evoluties ervan sinds een ander onderzoek in 2006 te bestuderen. Aan het onderzoek namen volwassenen tussen 18 en 74 jaar deel. Het onderzoek omvatte een fysieke enquête met vragenlijsten, een voedingsenquête en een gezondheidsonderzoek. In totaal ondergingen 2.169 volwassenen ten minste twee bloeddrukmetingen, onder wie iets meer vrouwen dan mannen (55 - 45%).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: