Dossiers  >   Men's health  >  Chirurgie voor benigne prostaathypertrofie onder anticoagulantia of bloedplaatjesaggregatieremmers: voorkeur voor laser om bloedingsrisico’s te vermijden

Chirurgie voor benigne prostaathypertrofie onder anticoagulantia of bloedplaatjesaggregatieremmers: voorkeur voor laser om bloedingsrisico’s te vermijden

Terecht beschouwt men chirurgie voor de behandeling van benigne prostaathypertrofie als een ingreep met een hoog bloedingsrisico. Vandaag de dag leven mannen langer en staan ze vaak onder een behandeling met orale bloedplaatjesaggregatieremmers of anticoagulantie voor cardiovasculaire aandoeningen. Hoe kunnen we de peri-operatieve handelingen van deze ingrepen verbeteren zonder een impact op het trombotische of bloedingssrisico?

In de eerste plaats door rekening te houden met de risico's die inherent zijn aan de verschillende ingrepen die urologen vandaag voorstellen. De transuretrale resectie van de prostaat (TURP) en adenomectomie zijn de klassieke chirurgische opties voor de behandeling van benige prostaathypertrofie. Beide types van operatie kunnen bloedingen veroorzaken, maar TURP kan eveneens zorgen voor een toestand van peri-operatieve hypercoaguleerbaarheid die trombo-embolische events in de hand kan werken. Resectie door bipolaire vaporisatie is een alternatieve techniek. Er is een verband tussen deze methode en een significante daling van de behoefte aan irrigatie en van het risico op nabloedingen in vergelijking met TURP. Meer recent kwamen nog twee chirurgische laseropties als alternatief voor een TURP op de voorgrond: voornamelijk Holmium-laser-enucleatie (HoLEP) en Prostatic Photovaporization (PVP) door middel van een laser met groen licht. Gezien hun lokale hemostatische eigenschappen lijken laserbehandelingen minder bloedingen te veroorzaken dan de "klassieke" operaties.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: