Dossiers  >   Men's health  >  Arteriële embolisatie van de prostaat: een veilige techniek, voordeel bij de ejaculatie in vergelijking met TURP

Arteriële embolisatie van de prostaat: een veilige techniek, voordeel bij de ejaculatie in vergelijking met TURP

In de jaren 90 van de vorige eeuw stelden Portugese en Braziliaanse teams (onder leiding van Prof. Dr. Pisco en Prof. Dr. Carnavale) de arteriële embolisatie van de prostaat op punt, een techniek die de vakdomeinen van de interventionele radiologie en urologie omvat. Arteriële embolisatie zou het therapeutische alternatief zijn voor een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) bij oudere mannen met polypathologieën en die met benige prostaathypertrofie (BPH) kampen. Volgens Jae Jung et al. is vandaag de tijd rijp om een meta-analyse van het type Cochrane voor te stellen van de eerste studies op korte en middellange termijn. Een arteriële embolisatie van de prostaat gaat door in een katherisatiezaal en in daghospitalisatie, zonder anesthesie of met een lokale verdoving ter hoogte van de femorale prikplaats. Na het plaatsen van de urinesonde schuift de interventionele radioloog de katheter op in een femorale slagader om vervolgens deze te mobiliseren vooraleer onder 3D-beeldvorming de katheter naar de slagaders van de prostaat op te voeren. Eenmaal de katheter op zijn plaats zit, spuit de radioloog microbolletjes in om de bloedvaten in de prostaat te verstoppen. De beperkingen van embolisatie houden verband met de toestand van de slagaders (te bochtig of te verkalkt) en de ervaring van het interventionele team van radiologie.

Bedoeling van de Cochrane meta-analyse was om de outcome van de patiënten behandeld met een arteriële embolisatie van de prostaat te vergelijken met andere ingrepen – vooral TURP – voor de behandeling van functionele urinaire symptomen bij mannen met benigne prostaathypertrofie. De auteurs hielden rekening met studies over het onderwerp, gepubliceerd tot 8 november 2021, met inclusie van mannen van 40 jaar en ouder (ofwel 8 kortermijnstudies van minder dan 12 maanden en 3 studies op middellange termijn 13 tot 24 maanden). De gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde patiënten bedroeg 66 jaar, de gemiddelde IPSS-score was 22,8 en het gemiddelde prostaatvolume bedroeg 72,8 ml.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: