Dossiers  >   Women's health  >  Klinische casus: urinewegsymptomen bij een oudere vrouw na behandeling met antibiotica

Klinische casus: urinewegsymptomen bij een oudere vrouw na behandeling met antibiotica

Een 75-jarige vrouw vertoont sinds 2 maanden urinewegsymptomen (brandend gevoel bij het plassen, pollakisurie en polydipsie) en een gevoel van droge mond. Ze heeft geen koorts of griepachtig syndroom, maar is sinds het verschijnen van de symptomen 3 kg vermagerd.

Voorgeschiedenis: COPD GOLD-stadium I, essentiële hypertensie behandeld met een bètablokker en een osteoporotische fractuur.

Ze heeft de laatste maanden meerdere keren antibiotica gekregen. Het eerste urineonderzoek was positief op E. coli. Daarmee zijn de symptomen echter niet verbeterd. Ze heeft achtereenvolgens gekregen: Furadantine 3 x 2 capsules/d gedurende 5 dagen, 1 enkele dosis Fosfomycine-Trometamol, levofloxacine 500 mg/d gedurende 7 dagen en tot slot Augmentin 1 g 3 x/d gedurende 5 dagen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: