Dossiers  >   CAR T Cell  >  Relaps van of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom : 65-plussers vinden ook baat bij CAR-T-cellen

Relaps van of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom : 65-plussers vinden ook baat bij CAR-T-cellen

Bij analyse van de subgroep van patiënten van 65 jaar of ouder met een relaps van of een refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom van de ZUMA-7-studie was de mediane evenementvrije overleving en het percentage objectieve respons beter bij behandeling met CAR-T-cellen (axicabtagen ciloleucel) dan met de standaardbehandeling (salvagechemotherapie en -immunotherapie)

De prognose van patiënten met een relaps van of een refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom na chemo-immunotherapie is slecht, zeker bij 65-plussers en patiënten die niet in aanmerking komen voor behandeling wegens hun leeftijd, fragiliteit enz. In de ZUMA-7-studie werden 359 patiënten in 2021 gerandomiseerd naar CAR-T-cellen, in casu

axicabtagen ciloleucel (axi-cel), of een standaardbehandeling bestaande in twee of drie cycli met een salvagechemo- en immunotherapie, in geval van een respons gevolgd door chemotherapie in hoge dosering en autotransplantatie van hematopoëtische stamcellen. De mediane leeftijd van de patiënten was 59 jaar. Na een mediane follow-up van 24,9 maanden was de mediane evenementvrije overleving langer emt axi-cel dan met de standaardbehandeling (8,3 versus 2 maanden). De evenementvrije overleving na 24 maanden was 41% met axi-cel en 16% met de standaardbehandeling. Ook het percentage objectieve respons ((83% versus 50%, HR = 5,31) en het percentage complete remissie (65% versus 32%) waren beter met axi-cel. Bij een tussentijdse analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de axi-celgroep; in de groep die de standaardbehandeling kreeg, was die 35,1 maanden (HR = 0,73, p = 0,027). 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: