Dossiers  >   Migraine  >  Gunstige effecten van continue intraveneuze toediening van lidocaïne bij refractaire migrainepatiënten

Gunstige effecten van continue intraveneuze toediening van lidocaïne bij refractaire migrainepatiënten

“Er is een verband tussen continue intraveneuze toediening van lidocaïne en verbetering van de acute pijn bij de meeste patiënten en een afname van zowel de gemiddelde pijn als het aantal dagen met hoofdpijn per maand, dat zich aanhield tot één maand. De meeste patiënten waren acute responders, waarvan bij 43% de verbetering stand hield tot één maand en aanhoudende responders waren.”

Zo luidt een van de conclusies van een Amerikaans team van onderzoekers dat keek in hoeverre intraveneuze toediening van lidocaïne refractaire patiënten met chronische migraine soelaas kan bieden. Deze therapeutische optie kwam er vooral omdat deze patiëntenpopulatie een bijzonder slechte levenskwaliteit heeft. Belangrijk is om de vicieuze cirkel van aanhoudende pijn te doorbreken.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: