Dossiers  >   Pancreaskanker  >  Gevorderd pancreasadenocarcinoom: hebben ontstekingsmarkers een prognostische waarde?

Gevorderd pancreasadenocarcinoom: hebben ontstekingsmarkers een prognostische waarde?

Volgens een retrospectieve studie1 bij 86 patiënten met een gevorderd of gemetastaseerd ductulair adenocarcinoom van de pancreas kan het aantal witte bloedcellen, neutrofiele cellen, lymfocyten, monocyten en plaatjes een relevante prognostische waarde hebben bij het ramen van de totale overleving van die patiënten, los van het tumorstadium.

Het aantal cellen van de witte lijn zou een prognostische waarde hebben wat de recidiefvrije en de totale overleving betreft. Bij nierkanker correleert een hogere verhouding tussen neutrofiele cellen en lymfocyten met een symptomatische niertumor, de recidiefvrije overleving en de overleving zonder metastasen. Die markers waren nog niet onderzocht bij een ductulair adenocarcinoom van de pancreas.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: