Dossiers  >   Pancreaskanker  >  Gevorderde of gemetastaseerde pancreaskanker: betere resultaten met een drievoudige dan met een tweevoudige combinatietherapie

Gevorderde of gemetastaseerde pancreaskanker: betere resultaten met een drievoudige dan met een tweevoudige combinatietherapie

Bij patiënten met een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde niet-reseceerbare pancreaskanker is de antitumorale activiteit beter met een combinatie van een fluoropyrimidinederivaat per os, nab-paclitaxel + gemcitabine dan met enkel nab-paclitaxel + gemcitabine. Dat is de belangrijkste bevinding van die studie. Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de groep die de drievoudige combinatietherapie had gekregen; in de groep die was behandeld met nab-paclitaxel + gemcitabine, bedroeg die 10,28 maanden. Ook de mediane duur van de respons (respectievelijk 7,98 en 2,94 maanden) was beter.

De combinatie nab-paclitaxel + gemcitabine is een standaardbehandeling bij een niet-reseceerbare plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde pancreaskanker. S-1 is een fluoropyrimidinederivaat, dat de antitumorale activiteit van die behandeling verhoogt en de toxiciteit ervan vermindert. In preklinische studies had de combinatie nab-paclitaxel + gemcitabine + S-1 een synergetische werking en verhoogde ze de antitumorale activiteit. Dat is dan onderzocht in een klinische studie bij 55 patiënten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: