Dossiers  >   Spondyloartritis  >  Welke lichaamsbeweging bij spondylitis ankylosans?

Welke lichaamsbeweging bij spondylitis ankylosans?

08/09 - Spondylitis ankylosans wordt het best behandeld met een combinatie van geneesmiddelen en niet-farmacologische maatregelen. De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt op het gebied van medicatie, maar educatie, lichaamsbeweging en fysiotherapie maken ook deel uit van de behandeling.

Het is bewezen dat lichaamsbeweging doeltreffend is bij spondylitis ankylosans, maar er is geen consensus over het optimale oefenschema. De patiënten krijgen dan ook allerhande adviezen: oefeningen alleen thuis of in groep onder begeleiding, op de grond of in water.

Een monocentrische, prospectieve, gerandomiseerde studie heeft de effecten vergeleken van balneotherapie, aquagym en grondoefeningen op de kliniek en de sclerostinespiegel bij patiënten met een spondylitis ankylosans. 60 patiënten van 18 tot 55 jaar werden gerekruteerd en willekeurig ingedeeld in een van de 3 behandelingsgroepen. De demografische en klinische kenmerken van de groepen waren vergelijkbaar bij inclusie in de studie. Geen enkele patiënt had de laatste 3 maanden lichaamsbeweging genomen gedurende minstens 3 dagen per week en de medicamenteuze behandeling werd niet veranderd. Patiënten in een klinische situatie die zou kunnen interfereren met het uitvoeren van de geplande programma's, werden uitgesloten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: