Dossiers  >   Multiple sclerose  >  IVF en MS: minder risico op relaps als de ziektemodificerende behandeling wordt voortgezet

IVF en MS: minder risico op relaps als de ziektemodificerende behandeling wordt voortgezet

15/09 - Bij vrouwen met multipele sclerose (MS) die in aanmerking komen voor in-vitrofertilisatie (IVF), is het risico op relaps kleiner als de basisbehandeling wordt voortgezet, volgens een Franse studie gebaseerd op de gegevens van de ziekteverzekering, die is gepubliceerd in Neurology. In meerdere eerdere studies is een hoger risico op relaps na in-vitrofertilisatie (IVF) beschreven bij vrouwen met multipele sclerose (MS), vooral bij stimulering met een GnRH-agonist. Deze studie heeft het risico op relaps na IVF onderzocht bij vrouwen met multipele sclerose en naargelang van het stimuleringsschema (GnRH-agonist versus GnRH-antagonist).

De auteurs hebben hun retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij alle vrouwen met MS bij wie tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015 in Frankrijk IVF was uitgevoerd. "Blootgestelde" perioden van drie maanden na IVF werden vergeleken met "niet-blootgestelde" perioden voor IVF. Elke vrouw was haar eigen controle. De vorsers hebben de geannualiseerde relapsfrequentie, het percentage IVF met relaps, het verschil in het aantal relapsen na en voor IVF en de tijd tussen de IVF en de eerste relaps geëvalueerd. Relapsen werden opgespoord met een algoritme gebaseerd op ziekenhuisopname wegens MS en het gebruik van corticosteroïden. Voor informatie over het stimuleringsschema en de ziektemodificerende geneesmiddelen hebben de auteurs gekeken naar de aanvragen tot terugbetaling van geneesmiddelen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: