Dossiers  >   Men's health  >  Correlatie tussen mannelijke onvruchtbaarheid en cardiovasculair risico

Correlatie tussen mannelijke onvruchtbaarheid en cardiovasculair risico

Onvruchtbare mannen lopen 50% meer kans later een hart- en vaataandoening te krijgen, volgens een Taiwanese studie die is gepubliceerd in de World Journal of Men’s Health.

In eerdere studies is al een verband geopperd tussen mannelijke onvruchtbaarheid en het cardiovasculaire risico, maar over het algemeen waren dat vrij korte studies met een follow-up van drie tot vijf jaar. De meeste zijn bovendien uitgevoerd bij blanken, meestal in de Verenigde Staten. De vraag rijst dan ook of die observatie kan worden veralgemeend.

Peng-Ciao Chen et coll. van het National Defense Medical Center in Taipei (Taiwan) hebben dat onderzocht in de Taiwanese bevolking (1). Op grond van nationale gegevens van de ziekteverzekering hebben de vorsers 2326 onvruchtbare mannen vergeleken met 9304 vruchtbare mannen over een periode van 15 jaar. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: