Dossiers  >   Migraine  >  “Onderzoek de vitamine B12-waarden bij jullie migrainepatiënten”

“Onderzoek de vitamine B12-waarden bij jullie migrainepatiënten”

Volgens de conclusies van een Turkse studie zouden artsen er goed aan doen om de vitamine B12-waarden van hun migrainepatiënten regelmatig te laten onderzoeken tijdens follow-upconsultaties. Ze kwamen er achter dat patiënten met chronische pijn en hogere pijnfrequenties de laagste vitamine B12-waarden hadden in vergelijking met patiënten met minder frequente of geen symptomen van hoofdpijn.

Dit is niet de eerste studie die dit verband van naderbij bekeek, maar volgens de Turkse onderzoekers werd er nog onvoldoende research gedaan naar het verband tussen vitamine B12-waarden en de pijnfrequentie, in het bijzonder bij patiënten met migraine zonder aura. Ze besloten om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Mogelijke oorzaak: gebruik van pijnstillers

De studie omvatte 127 patiënten met migraine en 45 gezonde controlepersonen. Ze verzamelden de volgende gegevens van beide groepen: demografische data, frequentie van migraine-aanvallen, ernst van de pijn, klinische kenmerken en de lokalisatie van de hoofdpijn. Voor de evaluatie van de pijn gebruikte men de Visueel Analoge Schaal (VAS). Wat de vitamine B12-waarde betreft: alle waarden lager dan 300 ng/l werden als "laag" beschouwd. In functie van de frequentie van de aanvallen deelde het team de patiënten in drie groepen in: niet-frequent episodisch, frequent episodisch en chronisch. Patiënten met een tot drie migraineaanvallen per maand en degenen met vier tot 14 dagen per maand pijn behoorden respectievelijk tot de groepen "niet-frequent" en "frequent episodisch". De definitie van chronische migraine was hoofdpijn die meer dan vier uur aansleepte op 15 of meer dagen per maand gedurende een minimumperiode van drie maanden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: