Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  “Screen naar vermoeidheid”

“Screen naar vermoeidheid”

Cognitieve gedragstherapie en mindfulness kunnen aanvullende behandelingen vormen voor chronisch inflammatoire darmaandoeningen (IBD, inflammatory bowel disease), want ze verminderen op significant wijze de beperkingen op het vlak van het werk en van de activiteiten doordat ze de pijn en vermoeidheid doen afnemen.

"We screenen op pijn, niet op vermoeidheid", gaf hoofdonderzoeker Dr. Odes mee. Nochtans lijken de data van zijn studie duidelijk aan te tonen dat het verminderen van pijn en van vermoeidheid ervoor zorgt dat IBD-patiënten beter hun activiteiten kunnen opnemen. "Screening naar vermoeidheid is een van de belangrijkste boodschappen van deze studie."

Snel en efficiënt

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie omvatte 142 patiënten met een milde tot matig actieve vorm van de ziekte van Crohn. Zestig patiënten in elke arm namen aan de hele studie deel en hun data konden in de analyse worden meegenomen. De randomisering gebeurde naar ofwel COBMINDEX, een online-tool voor cognitieve gedragstherapie en mindfulness, in totaal zeven sessies van 60 minuten over een periode van twaalf weken, ofwel naar geen adjuvante therapie (controlegroep). De gemiddelde leeftijd van de patiënten bedroeg 34 jaar en ongeveer 60% van de studiepopulatie was een vrouw. Voor de evaluatie van de beperkingen gebruikte het team verschillende assessment tools. Op het einde van de rit was het de bedoeling om de correlatie tussen veranderingen in pijn en in vermoeidheid in verband te brengen met werk en andere activiteiten. De resultaten spreken voor zich. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: