Dossiers  >   Migraine  >  Wat kunnen beleid en politiek betekenen voor de aanpak van migraine?

Wat kunnen beleid en politiek betekenen voor de aanpak van migraine?

Preventie en behandeling van migraine mogen in de klinische praktijk dan wel voor de hand liggen, vaak vergeten we dat er een nog een andere “laag” is: die van de politiek en het beleid om meer aandacht voor deze invaliderende aandoening te hebben, en om ernaar te handelen. Een position paper dat onlangs werd voorgesteld tijdens het recente Migraine Trust International Symposium, belicht een vijftal domeinen waarrond nog veel werk moet worden verzet.

Deze rubriek over migraine gaat bijna steeds over recent gepubliceerde medische studies rond migraine. Het is een domein waarin veel onderzoek gebeurt, en terecht. Dit artikel gaat nu uitzonderlijk niet over een bespreking van een wetenschappelijke studie, maar wel over een maatschappelijke topic die onlosmakelijk met migraine, en de preventie en behandeling ervan, te maken heeft, namelijk het beleid en dit op alle niveaus. Wat ook dat heeft een invloed op deze ziekte. Daarom willen we u dit artikel niet onthouden. Zeker als men weet dat migraine in Europa goed is voor 55 miljard euro aan directe en indirecte kosten voor de gezondheidszorg. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: