Dossiers  >   Spondyloartritis  >  Uveïtis is een onafhankelijke risicofactor voor CVA bij spondylitis ankylosans

Uveïtis is een onafhankelijke risicofactor voor CVA bij spondylitis ankylosans

Uveïtis is één van de frequentste andere verschijnselen bij spondylitis ankylosans. Uveïtis correleert met hogere serumspiegels van CRP, IL-6 en TNFα.

Volgens meerdere studies lopen patiënten met een spondylitis ankylosans een hoger risico op cerebrovasculair accident (CVA).

Een recentelijk gepubliceerd longitudinaal cohortonderzoek heeft het risico op ontwikkeling van CVA bij patiënten met een spondylitis ankylosans met of zonder uveïtis geëvalueerd. De vorsers zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens van de National Health Insurance Research Database van Taiwan. Tussen 1.1.2000 en 31.12.2015 is bij 21 846 patiënten een diagnose gesteld van spondylitis ankylosans. 2140 patiënten werden uitgesloten. 828 (4,2%) van de resterende 19 706 patiënten hebben een uveïtis ontwikkeld. De controlegroep bestond uit 3312 patiënten van dezelfde leeftijd en het zelfde geslacht met vergelijkbare comorbiditeit zonder uveïtis. De patiënten werden gevolgd tot het eventuele optreden van een CVA. De gemiddelde duur van de follow-up in de totale patiëntengroep was 9,58 jaar, zonder verschil tussen de 2 groepen. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: