Dossiers  >   Hartfalen  >  Matige tot stevige lichaamsbeweging, sleutel bij de preventie van hartfalen

Matige tot stevige lichaamsbeweging, sleutel bij de preventie van hartfalen

Britse en Chileense vorsers hebben een onderzoek van zes jaar uitgevoerd bij meer dan 94 000 volwassenen in de Britse Biobank zonder voorgeschiedenis van hartfalen op het ogenblik van inclusie in de studie. De conclusie van die studie, die is gepubliceerd in Circulation, is dat matige tot intense lichaamsbeweging het risico op ontwikkeling van hartfalen verlaagt (1).

150-300 minuten matige lichaamsbeweging of 75-150 minuten zware lichaamsbeweging per week zou de incidentie van myocardinfarct en cerebrovasculair accident verlagen (2). Heeft lichaamsbeweging ook een effect op hartfalen?

Lichaamsbeweging conform de richtlijnen van de WGO, meer bepaald 150 minuten matige tot intense lichaamsbeweging per week, zou het risico op hart- en vaataandoeningen met 21% verlagen, volgens een recente meta-analyse van studies, waarin de mate van lichaamsbeweging door de patiënten zelf was aangegeven (3). Mensen die worden gepolst naar hun lichaamsbeweging, overdrijven echter vaak. Daarom is een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd dat het effect van lichaamsbeweging bij objectieve meting met een accelerometer aan de pols op de cardiale prognose van gezonde proefpersonen heeft geëvalueerd. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: