Dossiers  >   Atopische dermatitis  >  Atopische dermatitis en prestaties op school

Atopische dermatitis en prestaties op school

Er zijn meerdere onderzoeken verricht naar het verband tussen atopische dermatitis tijdens de kinderjaren en de schoolprestaties, maar die studies hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd.

In een Nederlands cohortonderzoek is geen correlatie gevonden tussen atopische dermatitis en de schoolresultaten bij kinderen van 11 jaar. Die studie is echter uitgevoerd bij een klein aantal kinderen, die maar gedurende een beperkte tijd werden gevolgd. Een Zweedse studie is tot eenzelfde conclusie gekomen, maar die studie is uitgevoerd in een weinig representatieve populatie met een lage incidentie van atopische dermatitis. Volgens recentere studies zou atopische dermatitis echter wel gepaard gaan met leerproblemen bij kinderen en minder goede cognitieve functies op volwassen leeftijd. In een Amerikaanse studie bijvoorbeeld vertoonden kinderen van 2-17 jaar met een ernstige atopische dermatitis tot 3-maal vaker leerproblemen en is een correlatie waargenomen tussen de ernst van de ziekte en het risico op leerproblemen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: