Dossiers  >   Men's health  >  Bestaat er een behandeling voor haarverlies?

Bestaat er een behandeling voor haarverlies?

De helft van de mannen ouder dan 50 jaar en circa 90% van de vrouwen zal ooit te kampen krijgen met alopecia androgenetica. Dat heeft negatieve invloed op de levenskwaliteit en het zelfbeeld en kan een depressie veroorzaken. Ondanks de hoge prevalentie en de gevolgen van alopecia androgenetica is het therapeutisch arsenaal beperkt: topisch minoxidil en finasteride, een 5-alfareductaseremmer, 1 mg/d per os. Er zijn ook studies uitgevoerd met minoxidil per os, finasteride in een hogere dosering en dutasteride.

Een gewettigde vraag van de patiënten is: "Welk product heeft de beste risico-batenverhouding?" Om die vraag te beantwoorden hebben Gupta et coll. via PubMed de literatuur tot in maart 2020 doorgenomen. Ze hebben de studies geselecteerd die minoxidil, finasteride of dutasteride in monotherapie hebben onderzocht, ongeacht de dosering en de toedieningsweg. Ze hebben 23 studies gehandhaafd uitgevoerd bij patiënten van gemiddeld 22,8 tot 41,8 jaar. Ze hebben dan de verandering van het aantal haren en het aantal terminale haren gemeten na 24 en 48 weken.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: