Dossiers  >   Migraine  >  Rol van slaap bij transitie van episodische naar chronische migraine

Rol van slaap bij transitie van episodische naar chronische migraine

Een recent gepubliceerde review maakt nog maar eens duidelijk wat de negatieve impact van een slechte slaapkwaliteit kan zijn op migraine, en omgekeerd. De auteurs van deze review kwamen tot het besluit dat een tekort aan slaap, teveel slaap en een onregelmatige slaap “belangrijke factoren kunnen zijn bij de transitie van episodische naar chronische migraine”.

De laatste jaren zit de research naar de invloed van slaap op migraine en omgekeerd in een stroomversnelling. De bevindingen van deze diverse studies zijn niet tegenstrijdig, want het ene onderzoek bevestigt steevast het andere. Alle evidentie wijst in de richting van een onderliggende etiologie tussen slaapproblemen en migraine. "Slaapdeprivatie leidt tot een verhoogde pijninhibitie en disfunctie van de pathway, dat op zijn beurt leidt tot de ontwikkeling van centrale sensitisatie en pijnversterking", zo lezen we in de review. Chronische migraine is migraine die 15 dagen of meer per maand opduikt en dit gedurende meer dan drie maanden. Deze aandoening heeft een belangrijke impact op de levenskwaliteit en zorgt voor ziekteverzuim en bijhorend productieverlies. Zo'n 1,4% tot 2,2% van de wereldbevolking zou de diagnose van chronische migraine te horen hebben gekregen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: