Dossiers  >   Migraine  >  Klimaatverandering verergert incidentie en ernst van migraine (en andere neurologische aandoeningen)

Klimaatverandering verergert incidentie en ernst van migraine (en andere neurologische aandoeningen)

Een conclusie die toevallig samenvalt met de laatste COP 27-klimaatconferentie die uitgerekend deze maand in Egypte plaatsvond. Luchtvervuiling en temperatuurverschillen hebben - uiteraard - een impact op de gezondheid. Deze review bracht een aantal studies hierover samen en de belangrijkste bevinding die in de titel van dit artikel staat, zal wellicht niemand verwonderen.

Deze studie ging over de impact van klimaatveranderingen en - opwarming op de incidentie en de ernst van een aantal neurologische aandoeningen. Dus niet alleen migraine, maar ook de ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose, et cetera. Enerzijds is er de blootstelling aan luchtvervuiling en hoge temperaturen die een invloed kunnen hebben op de incidentie en de ernst van neurologische aandoeningen, we mogen eveneens niet vergeten dat insecten ook neurologische infectieziektes kunnen veroorzaken. Genoeg studies merkten reeds een connectie op tussen klimaatveranderingen en cardiovasculaire en dermatologische aandoeningen. De link met neurologische ziektes is minder goed uitgediept. Deze review is alvast een mooi aanzet om zich op dit vlak een beeld te vormen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: