Dossiers  >   Slaapstoornissen  >  Slaapstoornissen zijn tekenen van long covid COVID-19

Slaapstoornissen zijn tekenen van long covid COVID-19

Volgens de conclusies van onderzoek door internationale experts maken slaapstoornissen deel uit van long covid bij personen die omwille van een ernstige vorm van COVID-19 in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. De prevalentie van vermoeidheid (61,3%), insomnia (49,6%) en slaperigheid overdag (35,8%) was enorm hoog bij deze groep van ex-covidpatiënten, in vergelijking met personen die geen covid hebben doorgemaakt.

De huidige definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van long covid omvat de volgende, meest voorkomende symptomen: vermoeidheid, kortademigheid en cognitieve disfunctie/hersenmist. Studies wijzen eveneens op andere, mogelijke symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn en hoest. Deze COVID Sleep Study-II uit 2021 probeerde de rol van slaap en verstoringen van de slaap in kaart te brengen bij long covid, net als de prevalentie en de aard van de slaapproblemen. Dit hoeft niet te verwonderen want na een doorgemaakte virale infectie kunnen vermoeidheid en cognitieve disfunctie optreden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: