Dossiers  >   Burn out & Stress  >  Evidentie van verbanden tussen stress en kanker

Evidentie van verbanden tussen stress en kanker

Een stresserend leven werkt de ontwikkeling van kanker in de hand. Die belangrijke boodschap bracht onderzoekster Electra D. Paskett (Ohio State University, Verenigde Staten) tijdens een presentatie op het jaarlijkse congres 2022 van de American Association for Cancer Research (AACR). Dit jaar ging dit congres door in het Amerikaanse New Orleans.

Erevoorzitter van de AACR Dr. David A. Tuveson organiseerde in het kader van dit congres een specifiek symposium. Dat ging over mogelijke onderliggende mechanismen die aan de grondslag liggen van de relatie tussen stress en kanker, en de intrinsieke en/of extrinsieke rol van vroegtijdige weefselveroudering bij deze fenomenen.

De hypothese die in dat opzicht naar voren wordt geschoven is dat stress de ontwikkeling van kanker in de hand werkt, want stress leidt tot premature celveroudering en dit in het hele lichaam. Om dit van naderbij te bekijken heeft Dr. Electra D. Paskett de data geanalyseerd over de verbanden tussen kanker en verschillende vormen van "sociale stress". Een van de interessante punten van haar presentatie is dat ze het accent zowel legt op de episodische vormen van stress, gedefinieerd in de tijd (extreme en traumatische evenementen, zoals bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie) en anderzijds chronische, meer structurele vormen van stress (socio-economische status, onderdrukking, toegang tot het gezondheidszorgsysteem, discriminatie en geweld). In dat opzicht moedigt ze artsen aan om patiënten de volgende vraag te stellen: "Waar woont u?". Voor haar is dit een nieuwe, vitale parameter waarmee artsen al deze factoren en sociale determinanten snel kunnen identificeren. Met deze parameter in het achterhoofd kan men eveneens de discussie met de patiënten aangaan en ze helpen om hun risicofactoren goed aan te pakken.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: