Dossiers  >   Burn out & Stress  >  Stress en psycholichamelijke therapie?

Stress en psycholichamelijke therapie?

Kunnen psycholichamelijke therapieën een rol spelen om stress onder controle te houden? Het antwoord op die vraag lijkt positief te zijn. Verschillende recente studies tonen inderdaad aan dat psycholichamelijke therapieën een gunstig effect op stress en op welzijn kunnen hebben.

Onder psycholichamelijke therapieën verstaan we alle activiteiten die lichaam en geest samenbrengen, ofwel met een therapeutisch doel ofwel om te ontspannen of het welzijn te bevorderen. Deze activiteiten kunnen yoga, meditatie of mindfulness zijn. 

Het gaat hier met name over een Amerikaanse studie, waarvan de publicatie in september van dit jaar gebeurde in het vakblad Journal of Integrative and Complementary Medicine. Bedoeling van de studie was om te onderzoeken of psycholichamelijke therapieën een effect op de glykemiecontrole(1) hebben. Prof. Dr. Richard Watanabe (hoogleraar biostatistiek, Keck School of Medicine, University of Southern-Carolina in Los Angeles) was een de coauteurs en gaf meer duiding over deze meta-analyse: "Voor zover wij weten is dit de eerste studie die de verschillende modaliteiten van psycholichamelijke therapieën heeft onderzocht en de eerste studie die een heel samenhangend effect heeft aangetoond op de HbA1c-waarde, ongeacht de interventie."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: