Dossiers  >   Hartfalen  >  Meer hartfalen bij Fransmannen jonger dan 50 jaar

Meer hartfalen bij Fransmannen jonger dan 50 jaar

Volgens een Franse studie, die is gepubliceerd in European Heart Journal, zou hartfalen door ischemisch hartlijden alsmaar vaker voorkomen bij jongere mensen.

In Frankrijk worden maar weinig mannen jonger dan 50 jaar gevolgd wegens hartfalen. De incidentie van hartfalen ongeacht de leeftijd blijkt in Frankrijk gestaag te dalen. Emmanuel Lecoeur et coll. (Parijs, Frankrijk) hebben daarom de recente evolutie van de incidentie van hartfalen bij jongere mannen tegen het licht gehouden. Ze zijn daarvoor uitgegaan van het programma van medicalisering van informaticasystemen (PMSI) voor de periode 2013-2018. Tijdens die periode zijn in Frankrijk bijna 1,49 miljoen patiënten in het ziekenhuis opgenomen wegen hartfalen. 70 075 van die patiënten waren 18 tot 50 jaar, dus 4,7% van het totale aantal patiënten dat tijdens die periode in het systeem is opgenomen (geraamde cumulatieve incidentie in die leeftijdsgroep van 0,44‰ tijdens de 5 jaar van de studie).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: