Dossiers  >   Migraine  >  Verband tussen diagnose van migraine en hoger risico van dementie

Verband tussen diagnose van migraine en hoger risico van dementie

Wat is het verband tussen een gediagnosticeerde migraine en dementie? Is er een verband tussen dementie en migraine met en zonder aura in combinatie met migrainemedicatie? Is er een verband tussen dementie en de ernst van migraine, weergegeven door het aantal voorschriften voor geneesmiddelen voor de behandeling van migraine? Deze Deense cohortstudie trachtte deze mogelijke verbanden tussen dementie en migraine op te lijsten.

Deze cohortstudie ging niet alleen op zoek naar mogelijke verbanden, maar peilde ook naar de invloed van andere factoren zoals gebruik van medicatie, ernst van migraine en aurastatus. Het is niet de eerste studie die dit verband onderzoekt, maar de onderliggende pathofysiologische mechanismen blijven tot op de dag van vandaag nog steeds onduidelijk. De verdienste van deze studie is dat de wetenschappers aan de slag zijn gegaan met zowel bevestigde diagnoses van migraine (dus geen zelfrapportering) als objectieve data zoals voorgeschreven migrainemedicatie. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: