Dossiers  >   Pijn  >  Digitale tools voor zelfevaluatie van pijn bij kinderen en jongvolwassenen

Digitale tools voor zelfevaluatie van pijn bij kinderen en jongvolwassenen

Zelfevaluatie van pijn met traditionele pijnscores heeft beperkingen en nog meer bij kinderen met een reëel risico van onder-/overschatting van de pijn. Deze literatuurreview analyseerde de voordelen en de beperkingen van elektronische meetinstrumenten en vergeleek ze met de meer traditionele tools om pijn een score te geven.

Voor de zelfevaluatie van pijn zijn meerdere traditionele gevalideerde instrumenten op papier beschikbaar en zorgverstrekkers gebruiken ze in de klinische praktijk. Artsen zijn zich bewust van de beperkingen want deze zelfverklaarde pijnscores op papier zijn lastig, complex in gebruik en ook niet eenvoudig te interpreteren.

Men gebruikt vaak pijnscores om de ernst van symptomen bij kinderen en adolescenten te evalueren. Toch wordt de pijn bij kinderen regelmatig slecht gerapporteerd en dit door het risico van onder-/overschatting door ouders en zorgverstrekkers. Deze laatste hebben effectieve en onpartijdige tools nodig om zelf pijn aan te geven en om zo de pijn onder controle te kunnen houden, eveneens als ondersteuning voor klinische strategieën om de ongemakken van pijn voor volwassenen, en nog meer in pediatrie, tot een minimum te beperken. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: