Dossiers  >   Oogziekten  >  Oogcontrole belangrijk vooraleer te starten met semaglutide voor diabetes

Oogcontrole belangrijk vooraleer te starten met semaglutide voor diabetes

Een klein potentieel verhoogd risico op verslechtering van retinopathie na 1 jaar met geïnjecteerde semaglutide (Ozempic, Novo Nordisk), een glucagon-like peptide-1 (GLP-1) agonist die is goedgekeurd voor type 2 diabetes, weegt niet op tegen de cardiovasculaire voordelen van het geneesmiddel, maar benadrukt de noodzaak van een baseline oogonderzoek vooraleer te starten met de behandeling en een voortdurende controle van het netvlies, zeggen onderzoekers.

Deze conclusie was gebaseerd op gegevens van een meta-analyse van de zeven belangrijkste cardiovasculaire uitkomststudies van GLP-1-agonisten die momenteel op de markt zijn.

De bevindingen werden recent gepubliceerd in Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, door Stewart G. Albert, MD, en zijn team.

De bezorgdheid over verergering van retinopathie met de GLP-1-agonist-geneesmiddelenklasse ontstond voor het eerst in de SUSTAIN-6 cardiovascular outcomes trial voor injecteerbare semaglutide, hoewel een latere analyse van gegevens van die studie leek te suggereren dat het probleem waarschijnlijk te wijten is aan de snelle glucoseverlaging bij al kwetsbare patiënten eerder dan aan een geneesmiddel-specifiek effect. Dit effect werd eerder gemeld, voornamelijk in de markante Diabetes Control and Complications Trial.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: