Dossiers  >   Hospital Management  >  Screeningcolonoscopie bij mensen zonder symptomen: nog altijd een nieuwe afspraak over 10 jaar?

Screeningcolonoscopie bij mensen zonder symptomen: nog altijd een nieuwe afspraak over 10 jaar?

Een screeningcolonoscopie verlaagt de incidentie van en de sterfte aan colorectale kanker, wat te danken is aan de detectie en resectie van precancereuze letsels.

Een meta-analyse die is gepubliceerd in 2019, leert dat binnen 10 jaar na een eerste negatieve screeningcolonoscopie zelden een diagnose van kanker in een gevorderd stadium wordt gesteld. Dat stemt overeen met de aanbeveling om de colonoscopie na 10 jaar te herhalen. Maar zou we dat interval niet mogen verlengen?

T. Heisse et coll. hebben de prevalentie van colorectale kanker en adenomen in een gevorderd stadium 10 jaar of langer na een eerste negatieve screeningcolonoscopie geëvalueerd uitgaande van het Duitse register van screeningcolonoscopie, het grootste ter wereld (met ongeveer 10 miljoen endoscopieën). In Duitsland wordt sinds 2002 een screeningcolonoscopie uitgevoerd ter preventie en detectie van colorectale kanker bij 50-plussers. Die leeftijd is daarna verhoogd naar 55 jaar. Een tweede screeningcolonoscopie wordt voorgesteld 10 jaar later als de eerste is uitgevoerd voor de leeftijd van 65 jaar. Het register bevat geen colonoscopieën uitgevoerd wegens symptomen of bloed in de stoelgang.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: